Verantwoordelijkheden tentoonstellingscomité

Ieder lid van het comité heeft primair een adviserende en informerende rol en wordt geconsulteerd over diverse strategische onderwerpen die van invloed zijn op het het concept en de beurs Interclean Amsterdam Amsterdam. De volgende onderwerpen kunnen op de agenda staan:

 • Concept / Strategie / beursontwikkeling
 • Openingstijden, dagen
 • (Nieuwe) evenementen
 • Speciale onderwerpen - thema presentaties, seminars, opening
 • Marketing - zoals campagne materiaal etc.
 • Marketing – (nieuwe) doelgroepen
 • Marketing - (nieuwe) media selectie
 • Beursprogramma
 • Congressen
 • Benoemiong van nieuwe comité leden
 • Rapporteren / updates over belangrijke ontwikkelingen in de branche

Deze onderwerpen komen aan de orde op vergaderingen van het Tentoonstellingscomité die 3 keer per jaar plaatsvinden.

Lidmaatschap Tentoonstellingscomité

De leden van het comité worden uitgenodigd door RAI Amsterdam, en benoemd door het Interclean Amsterdam Amsterdam Tentoonstellingscomité. Iedere 2 jaar, in september, treedt een lid af na maximaal 10 jaar/ 5 edities in het comité te hebben gediend , en worden nieuwe leden welkom geheten. Het comité wordt voorgezeten door de Directeur International Exhibitions RAI Amsterdam, en wordt bijgestaan door de Manager en Product Manager van het Interclean Amsterdam project team.

De exposerende leden van de aanbod zijde vertegenwoordigen het beursprogramma van Interclean Amsterdam Amsterdam van de volgende hoofdsegmenten:

 • Machines
 • Apparatuur
 • Schoonmaakmiddelen
 • Washroom
 • Verwante producten/services

De leden die de vraag zijde vertegenwoordigen hebben een achtergrond in Cleaning Contracting en Facility Management.

Nieuwe leden worden benoemd en officieel uitgenodigd door RAI Amsterdam, gebaseerd op adviers en goedkeuring door alle leden van het comité.