ISA Seminar Afvalmanagement

Een ochtendseminar dat inzicht geeft in de trends op het gebied van afvalmanagement in relatie tot verduurzaming en circulaire economie. Hoe het verminderen, scheiden, hergebruiken en verantwoord afvoeren van afval vertaald kunnen worden in nieuwe kansen. Oesterzwammen op koffieprut, ecocreation en paper for paper zijn slechts een paar voorbeelden van de ontwikkelingen die de revue zullen passeren.

Inschrijven noodzakelijk, kosten deelname euro 50,-

Registreer je nu »

Programma

10:00 uur: Welkom door dagvoorzitter Stephanie Mathas (MVO coördinator RAI Amsterdam)

10:05 uur Keynote: Een wereld zonder afval
Een wereld zonder afval. Dat is het ideaalbeeld van een circulaire economie. Elke afgedankte grondstof dient als basis voor iets nieuws. Een gesloten kringloop, zonder verspilling en zonder uitputting van grondstoffenreserves. Laurens Groen van Milgro schetst aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe bedrijven kunnen streven naar een gesloten kringloop.

10:30 uur: Best Practice
RAI Amsterdam heeft in een aantal jaren het proces van schoonmaak en afvalverwijdering stapsgewijs onder de loep genomen en steeds beter op elkaar afgestemd. Josieke Moens, Manager Productie, vertelt hoe RAI in 6 jaar 30% meer scheiding van afval , een reductie van volume van 22,5% en 100% recylcing bereikte en het proces ingrijpend verduurzaamde. Zowel schoonmaak als afvalverwerking werden onlangs op een vernieuwende wijze ge-outsourced.

11:15 uur: Market Vision
Peter- Paul Daey Ouwens, Business Unit Directeur CSU, beschrijft de trends vanuit schoonmaak; waar ontmoeten schoonmaak en afvalverwerking elkaar, hoe kan dit proces vorm gegeven worden? Wat zijn de belangrijkste valkuilen, trends en toekomstige ontwikkelingen?

11:30 uur: Koffiepauze

12:00 uur: Vernieuwende ideeën
Jonge start-ups en vernieuwende initiatieven gaan op verrassende wijze om met wat wij nu nog ‘afvalstromen’ noemen. Deze initiatieven geven u een indruk van de wijze waarop wij in de toekomst met afval zullen omgaan. Gepresenteerd worden o.a. een nieuwe manier van papier recycling en een methode om (organische) afvalstromen dicht bij huis te verwerken.

13:00 uur: Afsluiting en netwerklunch